nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Wat is beschavingsklik.nl?

Terug naar > Home > Wat is beschavingsklik?


Stichting Beschavingsklik staat als kennisplatform voor het benoemen van de verworvenheden door de tijd heen, die voor mensen individueel en als samenleving van belang zijn. De stichting wil met kennisdeling en dialoog de dreigende verplatting van de samenleving weer in evenwicht brengen.

“Politiek is ook van jou, denk je met ons mee?" Verbeter de wereld….Begin!


lees meer