nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

UItleg logo

Het klavertje

Terug naar > Home

Het klavertje 5 relativeert en ordent informatie die in de waan van de dag cultuur over ons wordt uitgestort. Het klavertje 5 wortelt in gewone aarde en heeft een heel stevig ontwikkelingsproces doorgemaakt. Het ziet er aantrekkelijk en kleurig uit omdat het levensgeluk (aandacht, zingeving) symboliseert. Ieder van ons is daarnaar op zoek net zoals dit onze  voorouders bezig heeft gehouden.

We leven in een onoverzichtelijke, redelijk chaotisch tijdperk waarin positieve en negatieve impulsen elke dag in hoog tempo worden afgewisseld. Onze welvaart en ons welzijn dreigen, omdat negatieve informatie 7 maal zo lang blijft hangen als een positief bericht, door  een negatieve atmosfeer overvleugeld te worden.

Het klavertje 5 staat voor de beschavingsklik. De gekleurde blaadjes staan voor een thema waarmee het benoemen en vasthouden van dat wat goed is, wat waard is om te behouden misschien wordt vereenvoudigd.