nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Overheid en samenleving

Terug naar > Home > Overheid en samenleving

Overheid_en_Samenleving

"Als de overheid inspeelt op de behoefte van de mensen in de samenleving, hebben die mensen in de samenleving behoefte aan de overheid!"

Van oudsher beschermt de overheid haar inwoners tegen bedreigingen. Daarnaast rekenen mensen op een overheid die welvaart en welzijn bevordert. Vanuit de opvatting 'regeren is vooruitzien' is in een moderne samenleving tijdig helder, in welke behoeften de overheid wel of niet zal voorzien.

lees meer