nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

OMGANG MET ELKAAR

Terug naar > Home > Omgang met elkaar


vrijheid

"Behandel anderen nooit op een manier, zoals je zelf ook niet behandeld wil worden" luidt de Gulden Regel, zoals geformuleerd door de wijsgeer Confucius (500 jaar voor Christus)

De klassieke Gulden Regel heeft als basis gediend voor de Rechten van de mens, de verschillende religies en vele hechte samenlevingsvormen. De helderde verwoording van het wederkerigheidsprincipe tussen mensen heeft ook in een moderne samenleving nog niets aan waarde ingeboet.

lees meer