nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Mensen in wijken en buurten

Mensen in wijken en buurten blog

Terug naar > Home > Mensen in wijken en buurten > Overzicht

11.09.21 gelukgeluk

Wat kunnen mensen in wijken en buurten, volgens jou, zelf bijdragen aan een beetje geluk in het dagelijks leven?

lees meer

11.09.21 zelfsturingzelfsturing

Welke impulsen kunnen de overheid en maatschappelijke instellingen geven ter versterking van de sociale redzaamheid en sociale cohesie in wijken en buurten?

lees meer

11.09.21 verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid

Wie is er verantwoordelijk te houden voor een beschaafde civilisatie in wijken en buurten?

lees meer