nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Mensen in wijken en buurten

Terug naar > Home > Mensen in wijken en buurtenlevenmensen_in_wijken_en_buurten_2_2

 "Voor bewoners zijn het soms complexe opgaven om onderlinge verschillen te accepteren en de overeenkomsten op het menselijk vlak te zien!"

 

In wijken en buurten gaat het om het (be)leven van het dagelijks leven. Daarbij speelt verbondenheid met elkaar naast toegankelijkheid en hulpvaardigheid een belangrijke rol. Zeker als het gaat om opgroeiende kinderen. Diversiteit in wijken en buurten hoort te worden gekoesterd door de overheid, om vanuit fatsoen met elkaar de beschaving te versterken.

lees meer

p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> </span>In wijken en buurten gaat het om het leven van het <strong>dagelijkse leven</strong>: daarbij speelt <strong>verbondenheid</strong> met elkaar, <strong>toegankelijkheid</strong> en <strong>hulpvaardigheid</strong> een belangrijke rol.</p>
<p> </p>
<p class="p1"><img src="images/stories/mensen_in_wijken_en_buurten_2_2.jpg" alt="mensen_in_wijken_en_buurten_2_2" style="float: left;" height="215" width="324" /></p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><img src="images/stories/leven.jpg" alt="leven" style="float: left;" height="215" width="152" /> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong></span></em> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 12pt;"><strong>Op welke wijze geef jij invulling aan deze verbondenheid in de buur</strong></span><span style="font-size: 16px;"><strong>t?</strong></span></em></p>
<p class="p1" style="text-align: center;"> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;"> </p>
<p class="p1" style="text-align: center;">Terug naar '<strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><a target="_self" href="http://beschavingsklik.q4matics.com/" title="Intro" style="text-decoration: none; color: #0074b8; padding: 0px; margin: 0px;">Intro</a></strong>'</p>