nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Jij - wij - ik - hij - zij

Terug naar > Home > Jij - wij - ik - hij - zij

evolutie

Wij zijn allemaal geworteld in de historie en ons eigen kleine stukje aarde. 
(De aarde is er zo’n 4,6 miljard jaar, de eerste mens zo’n 125.000 jaar!)
De wereld is niet in een kabinetsperiode van vier jaar te veranderen.

 

De aarde is een organisme, een zelfregulerend systeem volgens de Nederlander en bioloog Lourens Baas Becking. In 1931 schreef hij daarover een boek: “Gaia, of leven en dood.”

De Australische bioloog, Tim Flannery schrijft in zijn onlangs verschenen “Brave New World”,: wij mensen zijn een superorganisme met hersens. Door die hersens hebben we nu een abstracte hoeveelheid kennis tot onze beschikking. Wij hebben de plicht om te handelen overeenkomstig die kennis.