nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Curriculum Vitae van Ir. Lily (C.W.) Jacobs

 

Lily Jacobs was van juli 2009 tot mei 2011 gedeputeerde van provincie Noord-Brabant. Onder haar verantwoordelijkheid vielen onder andere Economie, Duurzame Energie, Arbeidsmarkt, Openbaar Vervoer en Europa. Zij is initiatiefnemer van de website www.beschavingsklik.nl.

Lily Jacobs is stedenbouwkundige, met een lange politieke carrière. Zij was als Europarlementariër voor de PvdA, vanaf 2007 lid van onder andere de commissie Agrarische Zaken en de commissie Klimaatverandering. Van 2004 tot en met 2007 was zij wethouder in de gemeente Culemborg met de portefeuilles stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, sociale zaken en werkgelegenheid en bestuurlijke vernieuwing onder haar hoede. Daarvoor was zij lid van Provinciale Staten in Gelderland, (Commissie Beleidsevaluatie en woordvoerder o.a. ruimtelijke ordening) in 2001-2003 en lid van Gedeputeerde Staten in Gelderland (Milieu, Financiën, Informatie en Automatisering, Buitenlandse Betrekkingen, Toezicht Gemeentefinanciën) in 1994-2001. Zij is daarnaast oprichtster van "New kind of Policy", advies over en visie op functionele beleidsprocessen en heeft diverse rapporteurschappen en publicaties in en over Europa op haar naam staan.

Lily Jacobs (1951) is geboren in Heerlen (Limburg), getrouwd en moeder van twee kinderen en grootmoeder van een kleindochter.

Contact via de website beschavingsklik, contact