nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Het bestuur

Terug naar > Home

De Stichting Beschavingsklik is een initiatief van;

11.07.22_Lily_in_Straatsburg1Lily Jacobs, zij heeft een lange politieke carrière doorlopen (klik naar CV). Zij ontwikkelt zich na haar opleiding tot stedenbouwkundige aan de TU/e, tot een breed inzetbare bestuurder. Zij werkt ook nu betrokken, inhoudgedreven en resultaatgericht. Gedurende haar loopbaan draagt zij voor nagenoeg alle beleidsterreinen wel een periode de verantwoordelijkheid. Zij mag zich met recht een generalist noemen.”Hoewel zij verwachtingsvol en met visie op de toekomst haar bestuurlijke verantwoordelijkheid op pakt, ziet zij ook beperkingen in het huidige politieke systeem. Juist nu wij leven in een periode van transitie, acht zij een slagvaardige overheid van groot belang. Besturen is immers vooruitzien!

In 2002 richt zij “New kind of policy” op, om haar gedachten over overheid en bestuur anno 2000 bespreekbaar te maken. In 2007 volgt in samenwerking met Joost Spithoven en anderen, de oprichting van de Stichting Beschavingsklik. In 2011 lanceert de Stichting Beschavingsklik deze website en start de testfase rondom interactive uitdagingen. Veel positieve reacties maken duidelijk dat dit initiatief wordt gewaardeerd. Het stichtingsbestuur spreekt in 2012 met gelijkgestemden die eigen initiatieven ontwikkelen en met buitenstaanders. Sinds februari 2013 werkt Jacobs aan verdieping van de materie om eenvoudige en kernachtige teksten te kunnen verantwoorden. De Stichting Beschavingsklik wenst: " op basis van ervaringsdeskundigheid, sociale bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid een realistische kijk op zaken te bieden op het gebied van politiek bestuurlijke vraagstukken welke spelen in Nederland". Vanaf 1 februari 2013 is Jacobs uit praktische overwegingen weer zelfstandig bevoegd bestuur.

Als ouder en grootouder maakt zij zich zorgen over het uitblijven van antwoorden op de immense maatschappelijke vraagstukken waar Nederland, Europa en de hele wereld voor staan. De kennis is er wel, juist in Nederland, maar het lijkt wel of de noodzaak ontbreekt. Voor een deel dicht zij dat toe aan de uit de V.S. overgewaaide Angelsaksische economische cultuur en de fact free politics, die zich gemakzuchtig nestelt in onze supersnelle door media en Xfactor beheerste samenleving. Maar zij ziet ook overal best practices en mensen die met hart en ziel en visie op de toekomst het goed doen. Jongeren die wel betrokken zijn bij de grote vraagstukken voor de toekomst. Dat is de reden voor de vernieuwde website Beschavingsklik 2011. Een eigentijdse vorm om interactief kennis te vergaren, te verspreiden en te delen.

-----------------------------------------------------------------------------------