nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Denken EN kennis delen

Terug naar > Home > Denken en kennis delen

Denken_en_kennis_delen_2

"Kennis was macht; in de informatiesamenleving is kennis delen kracht!"

Nederland groeit van een geindustrialiseerde, dienstverelende economie naar een kennissamenleving. Daarbij past een beschaving met 'een leven lang leren' en impulsen vanuit 'sociale innovatie'.