Wie & Wat

De Beschavingsklik is een kennisplatform. Het platform wil met kennisuitwisseling bijdragen aan het koesteren van het menselijk aspect van de beschaving, binnen een samenleving die in verandering is.

Met deze website probeert de stichting Beschavingsklik de complexe wereld waarin we met elkaar leven, weer inzichtelijk, begrijpelijk en menselijk te maken voor iedereen, die daar open voor staat.

Twitter

Waarom we onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen decorrespondent.nl/1575/Waarom-we… via @decorrespondent

2 retweets

These bits of plastic trash are so tiny, scientists are starting to find them lodged in bloodstreams. @storyofstuff action.storyofstuff.org/sign/jandj_mic…
Verhelderend en nuchter: Drie knuppels in het hoenderhok van het migratiedebat decorrespondent.nl/1381/drie-knup… via @decorrespondent

 

 

 

 

 

 

nav_map_home_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij